Algemene verkoopvoorwaarden stacaravans

  FORMALITEITEN 

  Iedereen die minstens één nacht op het campingterrein verblijft, moet eerst zijn/haar legitimatiebewijs tonen. 
  Alle aanwezigen worden beschouwd als deelnemers, ook kleine kinderen. Kinderen jonger dan twee jaar verblijven hier gratis. 
  Minderjarigen die niet worden begeleid door hun ouders worden niet toegelaten.

  RECEPTIE

  Klachten worden alleen in behandeling genomen als zij zijn gedateerd, ondertekend, zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven en betrekking hebben op vrij recente gebeurtenissen. 

  INFORMATIEBORD

  De faciliteiten en producten die tegen betaling verkrijgbaar zijn, moeten direct contant worden betaald of credit card (minimum 10 €). 

  VERBLIJF "MET RESERVERING"

  DAADWERKELIJKE RESERVERING 
  In juli en augustus minimumreservering van 7 nachten van zaterdagmiddag tot zaterdagochtend.
  De reservering wordt definitief zodra de huurder de eigenaar het ingevulde en ondertekende reserveringscontract heeft doen toekomen samen, een aanbetaling van 25% van de huurprijs (die in aftrek komt van de rekening) als aanbetaling, met een verzekering (wettelijke aansprakelijkheid vakantiepark), en na bevestiging van onze beschikbaarheid. In geval van reservering minder 45 dagen voor de op het contract vermelde aankomstdatum, wordt de volledige betaling voor het verblijf gevraagd. 
  Geen administratiekosten.

  BEVESTIGING 
  Na ontvangst van het reserveringscontract, de aanbetaling van 25% en een verzekering (wettelijke aansprakelijkheid vakantiepark), overhandigen of sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

  ANNULERING
  Iedere annulering moet worden gesignaleerd per aangetekende brief (de poststempel geldt als datering). 
  Bij annulering van uw verblijf, de aanbetalin en/of de  wordt de volledige betaling voor het verblijf gehouden. Volgens artikel L221-28 over het herroepingsrecht is dit niet van toepassing op het verlenen van huisvestingsdiensten.

  LATERE AANKOMST/EERDER VERTREK 
  In geval van latere aankomst of eerder vertrek ten opzichte van de data die in het contrat worden vermeld, moet de klant dit absoluut zo snel mogelijk melden aan de eigenaar. 
  De in het contract vermelde periode wordt in rekening gebracht. 

  SALDO
  Het saldo van de reservering wordt betaald 45 dagen voor op het contract vermelde aankomstdatum. De hele gereserveerde periode is verschuldigd. De prijs omvat water, elektriciteit, gas en verwarming. Toeristenbelasting vanaf 18 jaar : 0.20 €/persoon/nacht.
  In geval van niet betaling behoudt de eigenaar het recht voor om vrij over de huuraccommodatie te beschikken zonder enige vergoeding.

  AANKOMST/VERTREK 
  De huuraccommodatie is beschikbaar tussen 16 uur en 20 uur op de dag van aankomst. 
  De huuraccommodatie moet worden verlaten tussen 8 uur en 9.30 uur op de dag van vertrek. 
  Voor ieder vertrek na 9.30 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht. 
  Als de huurder zich niet meldt binnen 24 uur na de datum van aankomst (tot de volgende dag 16 uur), vervalt het contract automatisch, wordt de volledige betaling voor het verblijf blijft voor de eigenaar die over de huuraccommodatie kan baschikken. 

  BETALINGEN OP NAAM VAN CAMPING "LE FAMILIAL"(KOSTEN VOOR REKENING VAN DE VERZENDER)
  Vanuit Frankrijk : cheque / credit card / bankoverschrijving.
  In geval van ongedekte cheque vervalt het contract automatisch en de eigenaar beschikt over huuraccommodatie.
  Vanuit het buitenlan : credit card / bankoverschrijving.

  VERBLIJF "ZONDER RESERVERING"

  BETALING 
  De betalling gebeurt op de dag van aankomst, bij aankomst.
  Toeristenbelasting vanaf 18 jaar : 0.20 €/persoon/nacht.
  Een verzekering (wettelijke aansprakelijkheid vakantiepark) zal nodig zijn.

  AANKOMST/VERTREK
  De huuraccommodatie is beschikbaar tussen 16 uur en 20 uur op de dag van aankomst. 
  De huuraccommodatie moet worden verlaten tussen 8 uur en 9.30 uur op de dag van vertrek.
  Voor ieder vertrek na 9.30 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.

  BETALINGEN 
  Contant of credit card.

  BORG 

  Bij aankomst dient u een van 400 euro (contant) te betalen. 
  Deze zal worden terruggegeven op de dag van vertrek na controle. 
  Bij beschadigingen wordt de borg gehouden en geïnd na opstelling van een offerte voor de reparatie van de gehuurde accommodatie. Indien de kosten van de schade hoger is dan het bedrag van de borg zal de borg worden gehouden in afwachting van de volledige betaling door de verzekering van de huurder.

  INVENTARISOPNAME

  Iedere klacht over deze controle en de gedetailleerde inventarislijt die in de huuraccommodatie aanwezig is moet 24 uur worden gemeld (tot de volgende dag 16 uur) na van sleuteloverhandiging. Lakens en slopen moet u zelf meenemen. De huurder is aansprakeljk voor de voorwerpen op de inventarislijst en moet de prijs van de beschadigde voorwerpen vergoeden of ze zonodig weer in orde brengen. De huurder dient iedere storing, breuk of beschadiging tijdens zijn verblijf te melden.

  BEZETTING VAN DE ACCOMMODATIE

  De huurder profiteert volledig van de gehuurde accommodatie. De huur wordt toegezegd voor een verblijf dat eindigt op de data die staan aangegeven in het contract. De huurder die het contract heeft getekend kan zich in geen enkel geval beroepen op handhaving in de accommodatie na afloop van de huurperiode. De huur, die tussen de partijen van het contract wordt gesloten, kan in geen enkel geval profiteren aan derden, behalve met toestemming vande eigenaar. Als het aantal personen de in het contract aangegeven capaciteit overschrijdt, zonder voorafgaande toestemming, behoudt de eigenaar het recht voor het contract te verbreken zonder vergoeding of heeft hij recht op een hogere prijs.

  GELUID EN STILTE

  Huisdieren niet toegestaan wegens allergieën.
  Verplichte rust van 22.30 tot 8.00 (juli/augustus) en van 22.00 tot 8.30 (april/mei/juni/september).

  BEZOEKERS

  Auto's van de bezoekers moeten op aanwijzing van de eigenaar worden geparkeerd en niet langs de rand van de camping.
  Bezoekers moeten vertrekken voor 22.00 uur.

  ACCOMMODATIE EN FACILITEITEN

  Maximale capaciteit van 6 personen op de stacaravan site een oppervlak van circa 27m² (+ 10 m² terras). Electriciteit 10 amperes.
  De auto van de klant moet op het campingterrein op de gehuurde staplaats worden geparkeerd en niet langs de rand van de camping.
  Alle soorten barbecues zijn toegestaan en moeten voorzichtig worden gebruikt.

  VERZEKERING

  Degenen die op de campingterrein verblijven ,moeten zich verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze voor schade van iedere aard waarvoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld (wettelijke aansprakelijkheid vakantiepark), evenals voor een eventuele annularing van het verblijf.

  OVERTREDINGEN

  Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen algemene verkoopvoorwaarden, na waarschuwing door de eigenaar om zich aan het contract te houden, kan hij het contract opzeggen en de klant vragen de camping onmiddellijk te verlaten na betaling van zijn verblijf. Iedere betaling geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

  SARL Camping Le Familial - Kapitaal : 1000 € - RCS Annecy SIREN / SIRET : 823783303 00014 - BTW : FR 23 823783303 - CNIL : 2013449v0 - APE : 5530 Z

  Ontwerp : Camping Le Familial ** via www.joomla.com - Design : Camping Le Familial ** via www.joomspirit.com - Hosting : www.ovh.com - Integratie : www.hit.fr - Online boeking : www.sydevi.fr - Foto's : Camping Le Familial ** - fotograaf Christine HAAS : www.christine-hass.com - "Toerismecategorie" 2 sterren : C74 - 021430 - 002 van 17 juli 2017