Huishoudelijke reglement voor campings, caravan en recreatieparken

  1 - TOEGANG EN VERBLLIF

  Voor de toegang tot een camping, het innemen van een kamperplaats of het berblijf aldaar is toestemming nodig van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze ziet toe op de orde en de netheid op de camping en op de naleving van deze huisregels.
  Wie zich op de camping bevindt, wordt geacht in te stemmen met deze huisregels en is verplicht om zich eraan te houden.
  De camping mag in geen geval als vaste woonplaats worden gebruikt.

  2 - POLITIEVOORSCHRIFTEN

  Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten op vertoon van schriftelijke toestemming van hun ouders. (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "formaliteiten").
  Op grond van artikel R. 611-35 van de Franse wet op de binnenkomst het verblijf van buitenlanders en het recht op asiel, moet de beheerder buitenlandse gasten direct bij aankomst voor de politie een individueel inschrijvingsformulier laten invullen en ondertekenen. Daarop moeten in ieder geval worden vermeld : 
  - name en voornamen,
  - geboortedatum en-plaats
  - nationaliteit
  - vaste woonplaats
  Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen op het formulier van een van de ouders worden bijgeschreven.

  3 - INNEMEN VAN KAMPERPLAATSEN

  Tenten, caravans, campers etc... bijbehorend materiaal moeten worden neergezet op de door de beheerder of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats.

  4 - RECEPTIE

  Geopend van 8.30 - 21.00 (juli/augustus) van 8.30 - 20.00 (april/mei/juni/september).
  Op de receptie is alle informatie verkrijgbaar over de diensten van de camping, de mogelijkheden voor levering van levensmiddelen, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en alle verdere nuttige adressen.
  Op de receptie is voor de gasten een klachtenbue aanwezig.

  5 - BEKENDMAKING

  Deze huiregels worden bij de ingang van de camping en op de receptie aangeplakt. Aan elke gast die erom vraagt, wordt  een exemplaar verstrekt.
  Op campings met een of meer sterren wordt ook het aantal sterren en de categorie "toerisme" of "recreatie" en het aantal plaatsen in beide categorieën aangegeven.
  De tarieven voor het verblijf op de camping en de diverse voorzieningen worden aan de gasten meegedeeld onder de voorwarden die zijn vastgesteld in een besluit van de minister van consumentenzaken en op de receptie ter inzage liggen.

  6 - VERTREK

  Campinggasten wordt verzocht hun vertrek een dag tevoren op de receptie te melden.
  Gasten die willen vertrekken voordat de receptie open gaat, moeten de avond tevoren afrekenen. (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "verblijf zonder reservering - betaling").

  7 - LAWAAJ EN NACHTELIJKE STILTE

  Wij verzoeken onze gasten om geen lawaai te maken of luide gesprekken te voeren die overlast voor hun buren kunnen veroorzaken.
  Ook bij het gebruik van geluidsapparatuur mag geen overlast worden verrorzaakt. Autoportieren en kofferdeksels moeten zo zacht mogellijk worden gesloten. Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun aigenaar niet op de camping worden achtergelaten, ook niet als worden opgesloten. Eigenaren van huisdieren zijn wettelijk aansprakelijk voor hun dieren. (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "geluid en stilte").
  De beheerder ziet toe op de rust voor zijn gasten en bepaalt op welke tijden er volledige stilte op het terrein moet heersen. 

  8 - BEZOEKERS

  Bezoekers kunnen na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger op de camping worden toegelaten. Gasten die bezoek ontvangen zijn aansprakelojk voor dat bezoek.
  Campinggasten kunnen één of meer bezoekers op de receptie ontvangen. De diensten en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. voor gebruik ven deze voorzieningen ken echter een vergoeding worden gevraagd. De tarieven daarvoor moeten bij de ingang van de camping en op de receptie worden aangeplakt. Voertuigen van bezoekers worden niet op de camping toegelaten (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "bezoekers"). 

  9 - RUDEN EN PARKEREN

  Op de camping moeten voertuigen langzaam rijden.
  Rijden is toegestaan van ... tot ...
  Op de camping mag alleen worden gereden met voertuigen van campinggasten (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "bezoekers"). Parkeren op de kampeerplaatsen is streng verboden, tenzij deze plaatsen over een eigen parkeerplaats beschikken. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en evenmin verhinderen dat nieuw aangekomen gasten hun kampeerplaats innemen.

  10 - STAAT EN UITERLIJK VAN VOORZIENINGEN

  Iedereen dient eraan mee te werken dat de camping schoon, mooi en netjes blijft en dat in het bijzonder de sanitaire voorzieningen in een goede staat blijven verkeren.
  Afvalwater mag niet op de bodem of in de goten worden geloosd.
  Afvalwater moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde voorzieningen.
  Voor huisvuil, ander afval en papier moeten de vuilnisbakken worden gebruikt.
  Buiten de wasbakken mag niets worden (af)gewassen.
  Wasgoed kan eventueel worden opgehangen op de gemeenschappelijke droogrekken.
  Tot 10 uur mag het echter ook nabij de kamperplaatsen worden opgehangen mits uit het zicht en niet hinderlijk voor de buren. In geen geval mag wasgoed aan bomen worden gehangen.
  Wees zuinig op aanplant en bloemperken. Het is niet toegestaan om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of groen aan te planten.
  Ook is het niet toegestaan om een kamperplaats met eigen middelen af te zetten of te graven.
  Shade aan beplanting, afrasteringen, het terrein of voorzieningen op de camping wordt op de veroorzaker verhaald.
  Elke kamperplaats moet worden onderhouden in de staat waarin de campinggast hem bij aankomst heeft aangetroffen.

  11 - VEILIGHEID

  a) Brand
  Open vuur (met hout, houtskool, etc...) is ten strengste verboden. (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "accomodatie en faciliteiten"). Kooktoestellen moeten in goede staat verkeren en moeten veilij worden gebruikt.
  Waarschuw bij brand onmiddellijk de directie. Indien nodig kan van brandblussers gebruik worden gemaakt.
  Op de receptie is een verbandtrommel aanwezig.
  b) Diefstal
  De directie is aansprakelijk voor zaken die op de receptie zijn gedeponeerd en is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de camping. De gasten zijn verantwoordelijk voor alles op hun eigen kampeerplaats en moeten de aanwezigheid van verdachte personen altijd melden bij de beheerder. De campinggasten wordt verzocht om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om hun bezittingen te beschermen.

  12 - SPELEN

  Wilde of hinderlijke spelen mogen niet in de buurt van voorzieningen worden georganiseerd.
  De kantine mag niet voor wilde spelen worden gebruikt.
  Ouders moeten altijd toezicht op hun-kinderen houdn.

  13 - STALLING

  Ongebruikt materiaal mag alleen met toestemming vande directie op het terrein worden achtergelaten en dan ook nog alleen op de aangewezen plaats.
  Hiervoor kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

  14 - OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

  Wanneer campinggasten het verblijf van andere gasten verstoren of deze huisregels overtreden, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger deze gasten mondeling of, als hij dat nodig vindt, schriftelijk sommeren om te stoppen met het veroorzaken van deze overlast. 
  Bij ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels kan de beheerder het huurcontract ontbinden, nadat hij eerst de betrokkene(n) heeft gesommeerd om te stoppen met het verroorzaken van overlast (Zie : Algemene verkoopvoorwaarden "overtredingen").
  Bij strafrechtelijke overtredingen kan de behherder de politie inschakelen. 

  SARL Camping Le Familial - Kapitaal : 1000 € - RCS Annecy SIREN / SIRET : 823783303 00014 - BTW : FR 23 823783303 - CNIL : 2013449v0 - APE : 5530 Z - GDPR

  Ontwerp : Camping Le Familial ** via www.joomla.com - Design : Camping Le Familial ** via www.joomspirit.com - Hosting : www.ovh.com - Integratie : www.hit.fr - Online boeking : www.sydevi.fr - Foto's : Camping Le Familial ** - fotograaf Christine HAAS : www.christine-hass.com - "Toerismecategorie" 2 sterren : C74 - 021430 - 002 van 17 juli 2017

  Cookies settings

  ×

  Functional Cookies

  Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

  Measure of audience

  Ce site utilise des cookies de mesure et d’analyse d’audience, tels que Google Analytics et Google Ads, afin d’évaluer et d’améliorer notre site internet.

  Interactive Content

  Ce site utilise des composants tiers, tels que NotAllowedScript632f2f5024a28ReCAPTCHA, Google NotAllowedScript632f2f5024880Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

  Social Networks / Videos

  Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

  Other cookies

  Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.